כל מה שמעניין

לבנות רחפן בבית

הרכיבים:

Motor & ESC & Props : http://amzn.to/2epig3A

Frame : http://amzn.to/2goxcj7

Receiver & Transmitter : http://amzn.to/2ynKreg

Arduino Uno : http://amzn.to/2euMAgD

MPU6050 : http://amzn.to/2wX4ZKN

מעבר לסרגל הכלים